PRIDNE ŠOLARJE NAGRAJUJEMO

Vsem s prav dobrimi in odličnimi spričevali še posebej čestitamo in vam podarjamo 30 % POPUST na vstopnino ???

Popust lahko uveljavljate od 29. 6. 2020 do 31. julija 2020, vsak dan od ponedeljka do četrtka. Na blagajni Pustolovskega parka Geoss pokažete spričevalo in priznamo popust na vstopnino za imetnika spričevala.

NAGRADNA IGRA NA INSTAGRAMU

NAGRADNA IGRA ? ? DOBIMO SE MED KROŠNJAMI⠀
Ob začetku poletnih počitnic PODARJAMO 10 VSTOPNIC za največji in najvišji pustolovski park v Sloveniji ??⠀⠀
Vse, kar moraš storiti je?, da:⠀
? označiš prijatelja v komentarjih (več označenih prijateljev, več možnosti) na Instagram strani @pustolovskiparkgeoss,⠀
? začneš slediti @pustolovskiparkgeoss,⠀
? poiščeš še @bivanjevkrosnjah in nam začneš slediti še tam.⠀

Če narediš vse to do vključno 3. 7. 2020, se poteguješ za eno izmed 10-ih vstopnic za doživetja v Pustolovskem parku Geoss ? ⠀

 

 

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE IN PRAVILA SODELOVANJA

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre “Dobimo se med krošnjami!” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je Pustolvoski park Geoss, d.o.o., Vače 15, 1252 Slivna, ki ga zastopa direktor Miloš Kimovec, v nadaljevanju “organizator”.

 1. Posredovanje podatkov

Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@pustolovski-park-geoss.si.

 1. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je sporočiti prebivalkam in prebivlcem Slovenije, da je Pustolovski park Geoss največju pustolovski park v Sloveniji in da se nahaja v središču Slovenije.

 1. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od dne 24.06.2020 od objave nagradne igre do dne 03.07.2020 do 23:59 ure.

 1. Sodelovanje v nagradni igri

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@pustolovski-park-geoss.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 1. Potek nagradne igre

V nagradni igri udeleženec_ka sodeluje na način, da na omrežju Instagram:

– na objavi pusti komentar, kjer označi svojega prijatelja,
– všečka strani @PustolovskiParkGeoss in @Bivanjevkrosnjah

Posamezen_na udeleženec_ka lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, izbran_a pa je lahko samo enkrat.

 1. Izbor nagrajencev

Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator v 3 dneh po zaključku nagradne igre izbrala deset zmagovalcev, ki bodo izžrebani na podlagi ročnega žreba. Organizator si glede na vsebino posredovanih idej pridržuje pravico, da nagrad(e) ne podeli. Organizator bo izbor zmagovalcev izvedel v prostorih organizatorja. Izbor bo dokumentiran s fotografijami in deljen na omrežju Instagram.

 1. Nagrade

Posamezen nagrajenec bo prejel vstopnico za Pustolovski park Geoss v vrednosti 20,00 EUR. Skupna vrednost nagradnega sklada je do 200,00 EUR. Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado.

 1. Obveščanje zmagovalcev_k in prevzem nagrad

Zmagovalci_ke bodo obveščeni o izboru z objavo v komentarju pod objavo nagradne igre v roku enega dne po opravljenem izboru s pozivom, naj na elektronski naslov info@pustolovski-park-geoss.si pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade.

Organizator bo zmagovalcem_kam na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi:

– vprašalnik o osebnih podatkih.

V primeru, da se posamezen zmagovalec_ka v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu_ki poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Nagrajenci_ke izrecno dovoljujejo tudi objavo svojega imena in priimka in uporabniškega imena na omrežju Instagram in spletni strani www.pustolovski-park-geoss.si.

 1. Odgovornost

Sodelujoči_e sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.

Organizator si pridržuje pravico, da lahko spremeni pravila nagradne igre.

 1. Izključitev iz nagradne igre

V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:

 • izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
 • obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
 • objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
 • podelitve nagrad.

Organizator bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Organizator pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 1. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 1. Objava pravil

Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.pustolovski-park-geoss.si.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Slivna, 24.06.2020

NOČ ČAROVNIC V PUSTOLOVSKEM PARKU GEOSS

Ste vedeli, da se tudi čarovniki in čarovnice enkrat na leto z veseljem sprehodijo med drevesnimi krošnjami. V Pustolovskem parku Geoss zakurijo ognje in zaradi varnosti prižgejo nekaj luči. Pustolovci in pustolovke se jim lahko pridružite ter se tudi vi med krošnjami sprehodite v “temi”. Dobimo se 31. 10. 2019, ob 18. uri!

Pustolovski park Geoss bo v Noči čarovnic odprt samo za tiste, ki se boste vnaprej prijavili in plačali prijavnino najkasneje do srede, 30. 10. 2019, do 15h. Prijavnina, ki vključuje spust po najdaljši jeklenici v osrednji Sloveniji (Flying Fox v skupni dolžini 915 m), sprehod po osvetljeni rumeni, zeleni in modri progi ter golaž in čaj, znaša 15,00 EUR na osebo, če jo plačate pred dogodkom.

Nujna je predhodna prijava udeležbe po elektronski pošti na naslov info@pustolovski-park-geoss.si ali prek obrazca, ki ga najdete spodaj. Prijave in plačila zbiramo do vključno 30. 10. 2019 oz. do zapolnitve mest. V primeru slabega vremena bo dogodek odpadel, prijavnino pa vam vrnemo na vaš račun ali se upošteva pri nakupu vstopnic za Pustolovski park Geoss med jesenskimi počitnicami 2019.

Prijavite se lahko tudi na dan dogodka do 15h na elektronski naslov info@pustolovski-park-geoss.si in prijavnino plačate v parku, vendar bo na dan dogodka znašala 20,00 EUR. Prijava bo možna samo, če vsa mesta ne bodo zapolnjena prej.

DODATNA PONUDBA za vse udeležence Noči čarovnic v Pustolovskem parku Geoss: 30 % popust na vstopnino za Pustolovski park Geoss na dan dogodka, 31. 10. 2018 (v času odprtja Pustolovskega parka Geoss – med 10. in 17. uro).

PRIJAVA NA DOGODEK – obrazec

RAZVOJNE GIBALNE URICE – BREZPLAČNO

Z velikim veseljem vam sporočamo, da smo v sodelovanju s Pedosano pripravili BREZPLAČNO delavnico za mlajše otroke (od kobacanja do 3. leta starosti) v naši Gibalnici, ki bo v SOBOTO, 14. 9. 2019, in sicer:

– kobacači ob 10:00 in 14:00
– hodiji ob 12:00 in 16:00
Dobimo se v Pustolovskem parku Geoss, na naslovu Slivna 15, 1252 Vače (Lokacija). Parkirišče se nahaja približno 300m od samega vhoda v park. Zatorej priporočamo, da – v kolikor vaš otrok še ne hodi sam – vzamete s seboj tudi voziček ali nosilko.
Cena: Delavnica in preizkus poligona bosta BREZPLAČNA.
Tema: Na delavnici vam bo Pedosana na kratko predstavila, zakaj je gibalni razvoj v prvih treh letih najbolj pomemben in kako vpliva na celo življenje. Usmerjali vas bodo, kako lahko vplivate na dober gibalni razvoj vašega otroka in na napake, ki jih najpogosteje delate v tem obdobju. Preko uporabe poligona vam bodo svetovali, zakaj je tovrstno gibanje dobro za vašega otroka, na kakšen način ga lahko spodbujate in ga učite gibalnih veščin. Odgovorili vam bodo tudi na vprašanja v zvezi z gibalnim razvojem do 3. leta starosti.
Trajanje delavniceDelavnica bo trajala 45 minut, nato pa lahko vaši dojenčki /otroci v vašem spremstvu še naprej po mili volji raziskujejo gozdni svet po svoje.
Prijave: obvezne na pedosana@pedosana.si.
Oprema: Bodite udobno oblečeni. Priporočamo vam, da s seboj vzamete rezervna oblačila za otroke, ker saj veste – radi raziskujejo tudi tam, kjer ni treba 😉
V primeru slabega vremena bo delavnica žal odpovedana. A vendar upamo, da nam bo vreme tokrat naklonjeno. 
Število prijav je omejeno, zato vas prosimo, da svojo prisotnost sporočite najkasneje do petka, 13. 9. 2019 na naslov pedosana@pedosana.si.
O GIBALNICI ZA NAJMLAJŠE
V Pustolovskem parku Geoss smo letos v sodelovanju s Pedosano, centrom gibalnega razvoja dojenčkov in otrok, zgradili Gibalnico za otroke. Združili smo dolgoletna znanja in izkušnje in z zagotovostjo lahko trdimo, da je nastal edinstven prostor v naravi, v katerem bo uživala prav vsa družina. Del Gibalnice, ki smo jo poimenovali »Poligon« smo namenili otrokom od kobacanja do 3. leta starosti.
Poligon je strokovno načrtovan projekt, sestavljen iz 17 različnih gibalnih in čutnih elementov, zgrajenih iz popolnoma naravnih materialov, z namenom spodbujanja naravnih vzorcev gibanja, kot so plazenje, lazenje, vstajanje, počepanje, vrtenje okoli osi, hoja ter stimulacije čutil preko dotikov z dlanmi na različne podlage. Na Poligonu bodo najmlajši preizkušali različne podlage, odkrivali različne načine gibanje ter se soočali z različnimi ovirami.
Pri uporabi Poligona morajo otroka OBVEZNO spremljati starši ali skrbniki. Če vaš otrok že hodi, ga vseeno spodbujajte k premagovanju ovir po vseh štirih (po dlaneh in kolenih), saj bo ob tem spodbujen h koordinacij, ravnotežju, finomotoriki in graditvi dobre telesne sheme. Vse to mu bo odlična popotnica pri soočanju z ovirami v vsakodnevnem življenju.

NAGRAJUJEMO PRIZADEVNE

Pustolovski park Geoss ponovno nagrajuje učence in dijake, ki ste šolsko leto zaključili s pravdobrim ali odličnim uspehom. Za vloženo delo med letom si zaslužite oddih in zabavo, ki vas čakata tudi med krošnjami dreves.

Vsem, ki boste v Pustolovski park Geoss prinesli svoja prav dobra ali odlična spričevala, bomo priznali 50 % popust na vstopnino v park ter orjaški spust za samo 5 EUR.

Priložnost velja do vključno 14. avgusta 2019, a le ob ponedeljkih, torkih, sredah in četrtkih.

Se dobimo med krošnjami dreves 🙂

 

IŠČEMO NOVE SODELAVCE

Ste zainteresirani za delo v Pustolovskem parku Geoss? Vas veseli delo z ljudmi, ste plezalec ali vas to veseli? Ste komunikativna, prijazna in športna oseba, ki rada preživlja čas v naravi? Če se najdete v tem opisu, vas vabimo, da nam pošljete vaš kratek življenjepis na naš email naslov: info@pustolovski-park-geoss.si.

Specifika dela inštruktorja – delo inštruktorja večinoma poteka za vikende in praznike. Preko tedna je delo le takrat, ko se najavi skupina. Preko letnih počitnic je park odprt vsak dan, a je potreba po inštruktorjih povezana z obiskom v parku. Inštruktor mora poleg slovenskega jezika govoriti aktivno angleško. Pripravljen mora biti za delo na višini.

Delo in naloge:
– nadziranje pravilnosti uporabe varnostnih navodil v parku,
– pregledovanje jeklenic, vrvi, platojev, blazin, varnostnih pasov …
– pomoč obiskovalcem pri premagovanju ovir z nasveti in po potrebi tudi fizično na vajah,
– skrb za čistočo v parku,
– oblačenje in slačenje varnostnih pasov in
– usmerjanje obiskovalcev po parku.

Prednost boste imeli tisti, ki živite blizu nas.

SODELOVANJE S SPAROM

Tudi v sezoni 2019 smo se odločili za sodelovanje s SPARom Slovenija. Imetniki SPAR Plus kartice boste zato ob določenih dnevih deležni kar 30 % popusta pri nakupu vstopnic za Pustolovski park Geoss. Več o sodelovanju in pogojih lahko preberete TUKAJ.

Se dobimo med krošnjami!

 

GIBALNICA ZA NAJMLAJŠE

Sedmim trasam različnih težavnostnih stopenj in orjaškemu spustu letos dodajamo gibalnico za najmlajše, ki je sestavljena iz dveh delov – poligona in drugih elementov, na katerih bodo najmlajši lahko razvijali svoje motorične spretnosti, malo starejši pa se podali v svoje domišljijske svetove. Vse je narejeno iz naravnih materialov, poleg gibalnice pa smo za odrasle pripravili klopi, s katerih bodo lahko opazovali svoje malčke pri igri in se družili.

Gibalnica pa ne bo namenjena samo igranju, ampak tudi izobraževanju. Povezali smo se s Pedosano, ki bo na pripravljenih elementih izvajala razvojne gibalne urice.

Več o Gibalnici za najmlajše si preberite tukaj.

OTVORITEV DEVETE SEZONE V PUSTOLOVSKEM PARKU GEOSS

30. marca 2019 Pustolovski park Geoss ponovno odpira svoja vrata in kot ponavadi tudi tokrat pripravljamo nekaj novosti. Ker smo v prejšnjih letih več pozornosti namenili zahtevnejšim sprehajalcem med krošnjami, najprej z oranžno in kasneje z zlato plezalno potjo, smo se zdaj bolj posvetili mlajšim. Že konec lanske sezone so se lahko otroci od četrtega leta dalje sprehajali po novi plezalni poti, beli progi. Letos pa bodo svojo progo dobili še dojenčki in mlajši od treh let. Zanje smo pripravili Gibalnico, v kateri se bodo lahko gibali še preden bodo hodili, pa tudi svoje prve korake bodo lahko utrjevali v njej, malo kasneje pa se učili še drugih spretnosti, kot so plezanje ipd.

Vabljeni, da se nam pridružite že ta konec tedna in skupaj z nami otvorite še eno sezono sprehanja med krošnjami dreves.

Se dobimo med krošnjami!